V úseku zeleno značeného turistického chodníka od Zamkovského chaty po Veľký hang v Malej Studenej doline pribudli drevené tyče

V Tatrách pribudlo tyčové značenie. Kde všade sa s ním turisti stretnú?

Chcú uľahčiť turistom orientáciu, preto v úseku zeleno značeného turistického chodníka od Zamkovského chaty po Veľký hang v Malej Studenej doline pribudli drevené tyče.

Zimné tyčové značenie pomáha najmä vtedy, keď sa pre horšie počasie a hodné dávky  snehu pásové turistické značky strácajú pod snehovou perinou a turisti sa nedokážu správne zorientovať na turistickom chodníku. Preto sa na Správe Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici rozhodli na frekventovanom zeleno značenom tustickom chodníku od Zamkovského chaty po Veľký hang v Malej Studenej doline osadiť drevené tyče.

Dôvodom pre tento krok je dlhoročná skúsenosť tanapákov, a síce, že zimný chodník nestačí vytrasovať hneď pri prvom väčšom snežení.

Tyčové značenie sa musí kontrolovať počas celej sezóny
Tyčové značenie sa musí kontrolovať počas celej sezóny. Autor fotografie: TANAP

„Počas zimy sa podmienky neustále menia, bežne sa stáva, že na niektorých miestach vietor sneh vyfúka a na iných zase nafúka, takže ho musíme preznačiť a urobiť nový variant tak, aby chodník bol pre turistov opäť bezpečný. S tyčovaním začíname až vtedy, keď je dostatok snehu. A to nielen preto, aby bolo do čoho zapichnúť žrde,“ vysvetľuje Štefan Zavacký, vedúci Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Ako ďalej uvádza Správa TANAP-u, kľúčový je výber najschodnejšej trasy. Zimný chodník nie vždy kopíruje letný. Ten môže viesť aj miestami, ktoré sú v zime lavínovým terénom. Rozmiestnenie tyčí nie je náhodné.

„Mali by byť na dohľad tak, aby človek dovidel od jednej k druhej. Na neprehľadných úsekoch, alebo tam, kde sa trasa lomí, ich osadzujeme hustejšie, aby bolo zjavné, ktorým smerom má turista pokračovať,“ hovorí Zavacký.

Tyčové značenie turisti nájdu hlavne v centrálnej časti národného parku, teda predovšetkým tam, kde sa nachádzajú takmer všetky tatranské vysokohorské chaty.  Návštevníci ich môžu využiť nielen vo Veľkej a Malej Studenej doline, v okolí Sliezskeho domu vo Velickej doline či v Doline Zeleného plesa, ale aj v Mlynickej doline, kde je vytrasovaný úsek po vodopád Skok. Správa TANAP-u dodáva, že tyče tiež pomáhajú v orientácii v Mengusovskej doline, kde sa v zime dostanú po Rázcestie nad Žabím potokom, ako i na magistrále medzi Lomnickou vyhliadkou a Skalnatým plesom.

Počas zimy treba tyče neustále kontrolovať. Popri tejto činnosti pracovníci Správy TANAP-u priebežne čistia mostíky, kontrolujú turistické chodníky a prerezávajú ich po vetre či snežení a odstraňujú popadané konáre, kmene stromov i vývraty. Berie sa do úvahy aj ochrana prírody. Najmä v jarnom období pomáha tyčové značenie naviesť návštevníkov späť na klasické letné turistické chodníky, vďaka čomu nedochádza k zošliapavaniu vegetácie a erózii pôdy, ale slúži aj na to, aby sa turisti po oteplení a zmäknutí snehu najmä vo vyšších polohách neprepadli do kosodreviny.

Čo sa stane s tyčami po roztopení snehu? Ľudia z TANAP-u ich pozbierajú a uložia v dolinách, aby ich tam na zimu nemuseli opäť vynášať. To platí s výnimkou lokalít, kde sú umiestnené celoročne. Leto je aj časom na reparovanie poškodených tyčí a doplnenie ich počtu, ak sa niektoré už nedajú využiť.

Súčasťou kontroly tyčového značenia sú aj mostíky
Súčasťou kontroly tyčového značenia sú aj mostíky. Autor fotografie: TANAP

Autor titulnej fotografie: TANAP