Vrchol Baranca

Dni TANAP – dnes je posledný deň na prihlásenie

Náš najstarší, tohto roku sedemdesiatpäťročný, národný park bude mať svoje dni. Svoje pracoviská budú „tanapáci“ prezentovať už v tomto týždni v dňoch od 2. do 4. mája. Ich súčasťou sú aj vychádzky do prírody. Dnes je posledný deň na rezerváciu miesta v nich.

Jubileum Tatranského národného parku je impulzom pre jeho správu sídliacu v Tatranskej Lomnici, aby ho predstavili širokej verejnosti. Dni TANAP-u sa uskutočnia tento týždeň od 2. do 4. mája a ich cieľom je poukázanie na rozmanitosť a výnimočnosť tatranskej prírody a ukážky činnosti, ktorou sa „tanapáci“ zaoberajú na svojich pracoviskách a v teréne.

Tatranský národný park
Tatranský národný park. Autor fotografie: archív Správy TANAP-u

Národný park sa rozprestiera na území piatich okresov od Oravy cez Liptov až po Spiš a aj preto miestom konania dní bude viacero lokalít. Prvá časť bude určená školskej mládeži, konkrétne žiakom oravských škôl, na ktorých v závere týždňa čaká osem zastavení, v rámci ktorých sa bude hovoriť najmä o ochrane prírody. Dospelí si k Kultúrnom dome v Zuberci vo štvrtok vypočujú rôzne prezentácie ľudí pracujúcich v národnom parku v jeho oravskej časti a spoločne so strážcom prírody odsledujú viaceré fotopasce.

V prvú májovú sobotu sa podujatie presťahuje do Vysokých Tatier a na Liptov. V pláne sú vychádzky so sprievodcami a výkladom. Záujemcovia si prehliadnu aj pracoviská ako Expozícia tatranskej prírody, Stredisko starostlivosti o genofond rýb či Stredisko starostlivosti o genofond drevín, ale dostanú aj informácie o starostlivosti o turistické chodníky či o tom, ako bobor pretvára krajinu. Miesto na vychádzku si treba vopred zarezervovať, dnes je na to posledný deň.

Autor titulnej fotografie: Štefan Peterka