Interiér Múzea TANAP-u

Múzejníci sa pripravujú na nepočujúcich a nevidiacich návštevníkov

Chcú ponúknuť prehliadku expozícií aj pre zdravotne hendikepovaných návštevníkov. V Múzeu Tatranského národného parku pripravujú v tomto roku projekt Informačná debarierizácia.

„Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici má v tomto roku v pláne informačnú debarierizáciu. Cieľom je sprístupniť výstavy pre nepočujúcich a ľudí s mentálnym postihnutím, rovnako aj pre nevidiacich a slabozrakých. Investícia má byť vo výške viac ako 41-tisíc eur,“ uvádza sa v správe TASR. Súvisí to s novými trendmi v environmentálne výchove, ktorá predpokladá využitie moderných technológií.

Múzeum sídli v objekte Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u pri Správe Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici a jeho expozície sa zameriavajú na prírodu a históriu Tatier, ale aj život a kultúru podtatranského ľudu v minulosti. Väčšia časť plochy múzea má bezbariérový prístup, do etnografickej expozícii v galérii sa dá dostať len po schodoch. Teraz múzeum pracuje na tom, aby dedičstvo TANAP-u bolo prístupné všetkým návštevníkom, aj tým so špeciálnymi potrebami.

Projekt Informačná debarierizácia  ráta  s využitím videí a virtuálnych sprievodcov s tlmočníkom v posunkovom jazyku, ale aj infotabuľami a materiálmi v Braillovom písme.

„V pláne je tiež zaviesť virtuálneho sprievodcu, ktorý by obsahoval 27 videí v posunkovom jazyku aj s titulkami. Súčasťou má byť tiež zážitková mapa piktogramov či s modelmi živočíchov, biotopov a neživej prírody,“ konštatuje TASR.

Správa dodáva, že pre nevidiacich alebo slabozrakých má múzeum v pláne inštaláciu reliéfnej mapy, ktorá bude popisovať rozmiestnenie expozícií. Doplnená bude aj o audio komentár a pomôcť by mal aj upravený dokumentárny film s posunkovým tlmočením pre nepočujúcich. Pridané budú tiež popisné tabule či Atlas rastlín v Braillovom písme.

Autor titulnej fotografie: Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici

Z filmu Horský vodca

Barabášov film Horský vodca premietnu v piatok v Múzeu TANAP-u

Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici začalo v tomto roku sériu podujatí venovaných zaujímavostiam veľhôr. V piatok – 16. februára – bude pokračovať premietaním Barabášovho filmu Horský vodca.

Sériu podujatí odštartovali tatranskí múzejníci v posledný januárový piatok v priestoroch infocentra prednáškou mykológa Maroša Peigera, ktorý hovoril o poznatkoch svojho výskumu v odľahlých a pre turistov aj neprístupných pralesoch národného parku.

Vzácna huba huykoralovec-jedlovy-Hericium-alpestre-Pers.
Vzácna tatranská huba huykoralovec-jedlovy-Hericium-alpestre-Pers. Autor fotografie: Maroš Peiger

Zajtra – 16. februára o 16.h – bude cyklus pokračovať premietnutím filmu dokumentaristu svetového mena Pavla Barabáša Horský vodca. Film zaujal už predminulý rok účastníkov valného zhromaždenia medzinárodnej organizácie horských vodcov z celého sveta, ktoré sa uskutočnilo v Starom Smokovci.  Zachytáva tradičné slovenské remeslo a jeho nositeľov na pozadí organizovaného vodcovstva vo Vysokých Tatrách. Autor na film preniesol nielen zmes slobody, dobrodružstva, ale aj nesmiernej zodpovednosti horských vodcov pri tom, ako pomáhajú sprostredkovať krásu hôr ľuďom, ktorí by ju bez ich asistencie nikdy nezažili. Film je oslavou jeden a pol storočia trvajúceho organizovaného vodcovstva vo Vysokých Tatrách.

Úspešnej „barabášovke“ porota predvlani na Medzinárodnom festivale horských filmov udelila Grand Prix a návštevníci festivalu Cenu divákov.  

Pavol Barabáš pri filmovaní v Tatrách
Pavol Barabáš pri filmovaní v Tatrách. Autor fotografie: z archívu Pavla Barabáša

Ak si chcete urobiť voľno na ďalšie podujatia tatranských múzejníkov, tak nezabudnite, že 15. marca bude v priestoroch Múzea TANAP-u prednáška známych vydavateľov literatúry o Tatrách manželov Bohušovcov na tému: 100 a 1 tatranských zaujímavostí, 19. apríla potom dostane opäť priestor film, opäť v réžii Pavla Baragáša Svetozár Stračina a 18. mája sa návštevníci veľhôr budú môcť tešiť na Noc múzeí a galérií. Ich program sa ešte dolaďuje.

Cestou na Bradavicu. Autor titulnej fotografie: Pavol Barabáš