Kamzíky v zasnežených Tatrách.

Volanie tatranskej divočiny

Foto: Jozef Antol.

Divé, záhadné, plaché, prítulné, majestátne i hravé. Tatranské zvieratá. Fascinuje nás ich život, hry, zvyky, rituály, a ak to dovolia, urobia aj z obyčajnej túry neobyčajný zážitok.

Kamzík vrchovský tatranský je symbolom Tatier. Na ich slovenskej i poľskej strane v lete 2023 sčítali 816 jedincov. Najväčšie čriedy sú už tradične v Belianskych Tatrách. Zimná uzávera tejto vzácnej lokality im zabezpečuje pokoj na rozmnožovanie.

Rožky majú kamzík i kamzica. Rozoznať sa dajú – kamzica je menšia. Privádza na svet koncom jari iba jedného jedinca. No predtým – v zime – musia kamzíky zvádzať tuhý boj o život. Bývajú korisťou predátorov. Len vo Vysokých Tatrách žije endemický poddruh kamzík vrchovský tatranský, v Nízkych Tatrách sú umelo vysadené a premiešané s alpskými. Ich ochrana má dlhú históriu, začiatky siahajú do polovice 19. storočia. Ako prvý sa ňou zaoberal Uhorský karpatský spolok.

Na bielo sfarbená srsť je dôsledkom poruchy organizmu. Vyskytuje sa najviac u cicavcov, môže aj u kamzíkov. Je unikátom, ale pre samotné zviera nepredstavuje výhodu. Skôr naopak. Ľahko sa stane úlovkom. Medzi ďalších typických obyvateľov tatranskej prírody patrí medveď hnedý, svišť vrchovský tatranský, líška, rys, jelene a lane, ale aj orol skalný, sokol sťahovaný, jastrab lesný i tetrov hlucháň ako najväčší lesný kurovitý vták.