Ilustračné foto:  Vladimír Šterbák

Zimná turistika vo Vysokých Tatrách má svoje pravidlá. Právny rámec im dáva nový návštevný poriadok TANAP-u. Ten aktuálny začne platiť 15. decembra.

Všeobecne platí, že na túry v zime sa môžu návštevníci vybrať na turistické chodníky pokryté dostatočnou prikrývkou prírodného  snehu, na ktoré sa nevzťahuje sezónna uzávera a zimnú turistiku možno vykonávať v areáloch a koridoroch, ktorých zoznam je prílohou návštevného poriadku.  TANAP-u.

Pohľad na Belianske Tatry. Je to celoročne uzavretéI územie TANAP-u, zvlášť chránené ako národná prírodná rezervácia. Ilustračné foto:  Piotrek

Je uverejnený na  webovom sídle Tatranského národného parku. V časti venovanej zimnej turistike s uvádzajú aj areály, ktoré môžu v zimnej sezóne turisti využívať.

Má celkovo sedem položiek a patria medzi ne areály Studených dolín – Doliny Zeleného plesa – Skalnatého plesa, potom Filmársky žľab – Kartárikov žľab, ďalej areály Mlynickej, Mengusovskej, Žiarskej doliny, Červenca, Zelenej a Salatínskej doliny.  V prílohe sú presne ohraničené celé areály s vymedzením geografických bodov, v rámci ktorých je možné sa pohybovať.

Vstupná brána do Vysokých Tatier aj pre viaceré trasy zimnej turistiky – stanica Starý Smokovec. Ilustračné foto:  Ľuboš Popovič

No nie je to jediné obmedzenie pre zimnú turistiku. Návštevný poriadok sa venuje aj presnejšiemu usmerneniu turistov. Do areálov a koridorov zimnej turistiky možno vstupovať iba z východiskových bodov určených pre každý areál a koridor osobitne.

Venovať sa tomuto športu je možné iba počas dňa, a to od 15. decembra do 15. apríla nasledujúceho roku. A na miesta vyhradené pre zimnú turistiku návštevný poriadok zakazuje sprievod zvieraťa.

Romantika. Aj zimná turistika má svoje čaro. Ilustračné foto: Éva Szücs

A ešte jedno upozornenie. Do areálu zimnej turistiky Studené  doliny – Dolina Zeleného plesa – Skalnaté pleso, ak mierite na výstup na Baranie sedlo, Priečne sedlo, Filmársky žľab a Kartárikov žľab, možno vstupovať len so skialpinistickou, resp. horolezeckou, výzbrojou a výstrojom.

Ďakujeme za zdieľanie článku
Facebook
Twitter
LinkedIn
Páči sa vám článok?

4.1 / 5. 36

Mohlo by sa vám páčiť z nášho e-shopu