Aktualizácia Návštevného poriadku TANAP-u

Nový návštevný poriadok Tatranského národného parku vstúpil do platnosti 15.decembra minulého roku. Pripravuje sa jeho aktualizácia. Podnety a návrhy na jeho zmenu môžete posielať na Správu TANAP-u do konca marca.

Práce na novom návštevnom poriadku Tatranského národného parku trvali šesť rokov, vstúpili do platnosti 15. decembra minulého roku. Podľa tvorcov tohto dokumentu odzrkadľuje kompromis medzi záujmami ochrany prírody a návštevníkmi tohto najstaršieho národného parku na Slovensku.

 Jeho momentálna aktualizácia nadväzuje na informáciu Ministerstva životného prostredia SR, ktoré otvorilo, v prípade potreby, možnosť úpravy návštevného poriadku. Správa TANAP-u sa momentálne v rámci prípravnej fázy aktualizácie návštevného poriadku obracia na verejnosť s výzvou poslať návrhy a pripomienky na prípadné zmeny a úpravy znenia tohto dokumentu, ktoré sa budú ďalej posudzovať.  

 Ako vo svojej tlačovej správe Správa TANAP-u uvádza, bude sa pripomienkami a návrhmi verejnosti zaoberať a posúdi ich v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny na území národného parku. „Po zapracovaní relevantných návrhov a pripomienok Správa TANAP-u odošle návrh na zmenu Návštevného poriadku Tatranského národného parku odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov, aby sa začal legislatívny proces s cieľom schválenia jeho aktualizácie,“ informuje tlačová správa.

Svoje návrhy a pripomienky môže verejnosť adresovať mailom na: sekretariat@tanap.sk do 31. marca 2024.

Autor titulnej fotografie: Maroš Marky Bednár

Ďakujeme za zdieľanie článku
Facebook
Twitter
LinkedIn
Páči sa vám článok?

4.5 / 5. 21

Mohlo by sa vám páčiť z nášho e-shopu