Marek Biskupič je riaditeľom Horskej záchrannej služby na Slovensku. Na konci roku 2021 vystriedal vo funkcii Jozefa Janigu. Medzi jeho plány na novom mieste patrí zlepšenie fungovania Horskej služby a optimalizácia práce. Prejaviť sa to má vo vyššej úrovni záchrany, efektívnejšom a rýchlejšom systéme, ktorý by mal vo svojej práci používať modernejšie technológie. Nového riaditeľa sme sa opýtali na jeho začiatky v Horskej službe, ale aj na chyby, ktoré robia turisti pri plánovaní túr alebo na najkritickejšie miesta na zásah v Tatrách.

Foto: Depositphotos

Ako ste sa dostali k horskej záchrannej službe?
Prišlo to tak prirodzene. Od mala som vyrastal v blízkosti hôr a bol to taký prirodzený dlhoročný postup. Spočiatku to bol skialpinizmus a skalné lezenie, ktoré určitým spôsobom formovali môj vzťah k horám. Neskôr aj štúdium na vysokej škole zamerané na lavíny. Všetko to potom prirodzene smerovalo k práci v Horskej záchrannej službe.


Aké podmienky musí splniť človek, aby sa k horskej službe dostal?
Okrem administratívnych podmienok ako je stredoškolské vzdelanie a vodičský preukaz typu B musí uchádzač absolvovať kondičnú túru s časovým limitom, je preskúšaný z lezenia na skale a ľade, preskúšaný z lyžovania na zjazdovke aj voľnom teréne, plus písomné vstupné testy. Celý proces je zavŕšený ústnym pohovorom pred výberovou komisiou. V prípade, že je uchádzač úspešný a vybratý na pozíciu záchranára, musí ešte absolvovať psychologické a zdravotne vyšetrenie. Až potom môže nastúpiť do prípravnej štátnej služby.


Akých najčastejších chýb sa dopúšťajú ľudia, keď sa vyberajú na túru do Vysokých Tatier?
Podcenenie podmienok a počasia na horách a precenenie svojich schopností. Nedostatočný výstroj a oblečenie, ktoré majú za následok, že ľudia sú nepripravení a zaskočení, keď sa dostanú do vysokohorského prostredia.

Ktoré sú pre vás pri zásahu najkritickejšie miesta v Tatrách?
To sa nedá až tak jednoznačne povedať, môžu to byť aj lyžiarske svahy, keď sú preplnené, a môže dôjsť ku kolízii aj pri ošetrovaní úrazu. Skôr sú to práve tie podmienky a počasie, keď aj v jednoduchšom teréne sú ohrození nielen pacienti, ale aj záchranári, napríklad búrky, lavíny, víchrica, silné mrazy a podobne.


Má slovenská horská záchranná služba dostatočné vybavenie k svojej práci?
Čo sa týka vybavenia, situácia sa v priebehu posledných rokov zlepšila. Materiál a vybavenie sa výrazne posunuli vpred, najmä čo sa týka váhy a funkčnosti. V horách zaváži každý gram. Horskí záchranní zasahujú častokrát v ťažkých podmienkach a v ťažkom teréne, preto sú aj nároky na materiál vysoké.


Stáva sa, že vám turisti za záchranu dodatočne poďakujú?
Áno, chodia nám maily a aj poďakovania na našu facebookovú stránku. Vždy nás to poteší.

Slovenská horská služba má aj svoju aplikáciu. Ako dokáže pomôcť turistom?
Aplikácia HZS je tu pre verejnosť od leta 2020, kedy bola spustená. Aktívna je pre dotykové telefóny s operačným systémom Android (6.0 a vyššie). Slúži všetkým návštevníkom hôr, ktorí si pomocou nej dokážu privolať pomoc jedným tlačidlom prakticky okamžite. Po jeho aktivovaní je volajúci spojený s tiesňovou linkou Horskej záchrannej služby, prípadne s európskou tiesňovou linkou 112 mimo horských oblastí. Výhodou je, že prostredníctvom aplikácie je možné komunikovať aj formou SMS správ, takže myslí aj na ľudí, ktorí majú hendikep, či už v podobe zranenia alebo sú nepočujúci, prípadne majú slabý signál na uskutočnenie hovoru. Okrem zdieľania svojej polohy, ktoré hrá veľmi dôležitú úlohu pri samotnom zásahu, obsahuje informácie o počasí, výstrahách pre jednotlivé horské oblasti či stručný postup pri poskytovaní laickej prvej pomoci. V prípade, že v lokalite, kde ste si naplánovali túru, hrozia napríklad živelné pohromy, prídu turistovi aktuálne výstrahy pre danú oblasť. V prípade, že turista zablúdi a odošle svoju aktuálnu polohu, je možné postúpiť súradnice záchranárom HZS v danej horskej oblasti, ktorí sa postarajú o jeho bezpečný návrat, či už poskytnutím priamej pomoci alebo navigáciou.

Súčasťou aplikácie HZS je aj elektronická kniha Vychádzok a túr, kde je možné sa pred túrou nahlásiť a po jej ukončení je nevyhnutné oznámiť šťastný návrat. Užívatelia aplikácie HZS majú po jej stiahnutí možnosť vyplniť osobný profil, kde uvedú o sebe informácie ako napríklad zdravotný stav, užívané lieky či osobu, ktorú je možné kontaktovať v prípade komplikácií. Všetky vyplnené údaje sa automaticky zobrazia operátorovi pri prijatí tiesňovej výzvy a sú nápomocné pri ďalšom vyhodnocovaní záchranných postupov. Aplikácia našla uplatnenie aj medzinárodne. Privolanie pomoci je možné v slovenčine aj v Česku, Rakúsku alebo Maďarsku, kedy je volajúci presmerovaný na zdravotnú/horskú službu v krajine. Ale funguje to aj obrátene. Aplikáciu si môžete stiahnuť v App Store alebo Google Play. Viac informácií nájdete na stránke HZS www.hzs.sk/app/.

Ďakujeme za zdieľanie článku
Facebook
Twitter
LinkedIn
Páči sa vám článok?

0 / 5. 0

Mohlo by sa vám páčiť z nášho e-shopu