Interiér Múzea TANAP-u

Chcú ponúknuť prehliadku expozícií aj pre zdravotne hendikepovaných návštevníkov. V Múzeu Tatranského národného parku pripravujú v tomto roku projekt Informačná debarierizácia.

„Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici má v tomto roku v pláne informačnú debarierizáciu. Cieľom je sprístupniť výstavy pre nepočujúcich a ľudí s mentálnym postihnutím, rovnako aj pre nevidiacich a slabozrakých. Investícia má byť vo výške viac ako 41-tisíc eur,“ uvádza sa v správe TASR. Súvisí to s novými trendmi v environmentálne výchove, ktorá predpokladá využitie moderných technológií.

Múzeum sídli v objekte Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u pri Správe Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici a jeho expozície sa zameriavajú na prírodu a históriu Tatier, ale aj život a kultúru podtatranského ľudu v minulosti. Väčšia časť plochy múzea má bezbariérový prístup, do etnografickej expozícii v galérii sa dá dostať len po schodoch. Teraz múzeum pracuje na tom, aby dedičstvo TANAP-u bolo prístupné všetkým návštevníkom, aj tým so špeciálnymi potrebami.

Projekt Informačná debarierizácia  ráta  s využitím videí a virtuálnych sprievodcov s tlmočníkom v posunkovom jazyku, ale aj infotabuľami a materiálmi v Braillovom písme.

„V pláne je tiež zaviesť virtuálneho sprievodcu, ktorý by obsahoval 27 videí v posunkovom jazyku aj s titulkami. Súčasťou má byť tiež zážitková mapa piktogramov či s modelmi živočíchov, biotopov a neživej prírody,“ konštatuje TASR.

Správa dodáva, že pre nevidiacich alebo slabozrakých má múzeum v pláne inštaláciu reliéfnej mapy, ktorá bude popisovať rozmiestnenie expozícií. Doplnená bude aj o audio komentár a pomôcť by mal aj upravený dokumentárny film s posunkovým tlmočením pre nepočujúcich. Pridané budú tiež popisné tabule či Atlas rastlín v Braillovom písme.

Autor titulnej fotografie: Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici

Ďakujeme za zdieľanie článku
Facebook
Twitter
LinkedIn
Páči sa vám článok?

4.3 / 5. 9

Mohlo by sa vám páčiť z nášho e-shopu