Ilustračné foto: Markéta Hanáková

Viac ako šesť rokov trvala príprava nového návštevného poriadku Tatranského národného parku. Je výsledkom kompromisu medzi záujmami ochrany prírody a požiadavkami záujmových skupín, ktoré národný park využívajú. Medzi nimi aj horolezcov.

Podľa nového návštevného poriadku sa môžu horolezci svojmu športu venovať na celom území národného parku okrem lokalít, ktorých zoznam a mapa sú uvedené v jeho prílohách.

Má dvanásť položiek a medzi „zakázanými“ lokalitami je napríklad Masív Širokej až po predné Javorové sedlo, Rovienky, Svišťová dolina (okrem Zamrznutého kotla), Žabia Bielovodská dolina, vrátane priľahlých svahov, Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, Čierna Javorová dolina, Belianske Tatry, okrem kameňolomu pri Tatranskej Kotline, ale aj Huncovská kotlinka, Slavkovská dolinka, Štôlska dolina, oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami, no aj Západné Tatry, okrem areálu Vápenka v Zuberci.

 Ilustračné foto: Eduard Kuro Lipták 

K tomuto zoznamu treba priradiť aj ďalšie obmedzenia – časové. Na vyhradených miestach možno do stien vstupovať od 1. júna do 31. októbra a v zimnej sezóne od 15. decembra do 15. apríla. Ale aj tento časový priestor má svoje výnimky. Opäť súvisia s dátumami.

V mesiacoch od 1. júna do 15. apríla nasledujúceho roku sa horolezci majú vyhýbať viacerým lokalitám. Patria k nim Stena pod Skokom, Veža pod Skokom, Soliskový hrebeň, Predné Solisko, Štrbské Solisko, na ktoré sa vychádza zo Štrbského Plesa, od Popradského plesa to je Ostrva, Ihla v Patrii, Volia veža, Žabí kôň, Ošarpance, od Sliezskeho domu ide o Gerlachovský štít, Granátovú stenu, v východiskového miesta Zbojnícka chata ide o Malý a Veľký Kostol, Streleckú vežu, Malý Ostrý štít, Ostrý štít, Širokú vežu, južnú stenu Javorového štítu, od Zamkovského chaty a Téryho chaty ide o Veľkú Lomnickú vežu, Malú Žltú stenu, Žltú stenu, Malý Ľadový štít, Ľadový štít, Baranie rohy, Mačaciu vežu, Západnú Lomnicu, od Skalnatého plesa je to Huncovský štít a južná stena Kežmarského štítu a nakoniec od Chaty pri Zelenom plese je horolezecká stopka v spomínanom časovom rozmedzí pre Malý Kežmarský štít, Čierny štít, Belasú vežu, južné steny Kopiniakov, Jastrabiu vežu, Žeruchové veže, Kozí štít a Koziu kôpku.

Vyratúvaniu ešte nie je koniec. Dátumy 1. november – 20. február nasledujúceho roku ohraničujú ďalší horolezecký zákaz. Týka sa lokality Tisovka v Bielovodskej doline, východiskom pre nástup je modro značený turistický chodník.

Nákova Končistej. Foto: Peter Leitman

Nový návštevný poriadok umožňuje horolezcom vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov, ak potrebujú nastúpiť na horolezeckú túru, no zároveň by mali používať existujúce zvykové výstupové i zostupové trasy.

Horolezectvo vyššej i nižšej obtiažnosti môžu vykonávať iba vtedy, ak sa vopred zaregistujú na webovom sídle Správy TANAP-u. Horolezectvo nižšej obtiažnosti si vyžaduje aj platné povolenie o absolvovaní výcviku. Obidve skupiny horolezcov potrebujú okrem preukazu totožnosti aj platný preukaz svojho národného  horolezeckého zväzu.

Dôležitý je aj čas nástupu do horolezeckého terénu a zostupu z neho. V letnej sezóne je dôležitá denná doba, v mesiacoch od 1. novembra do 15. apríla nasledujúceho roku ide o časový rozsah piata ranná hodina a devätnásta večerná. A ešte jeden zákaz, ktorý platí aj pre horolezcov – do horolezeckého terénu si nesmú so sebou zobrať zviera.

Ďakujeme za zdieľanie článku
Facebook
Twitter
LinkedIn
Páči sa vám článok?

4 / 5. 36

Mohlo by sa vám páčiť z nášho e-shopu